PetScan: diagnose registratiesysteem in Viva 3.0

2 december 2016

PETscan is een landelijk registratiesysteem voor ziekten bij honden en katten ontwikkeld door het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) van de Faculteit Diergeneeskunde. Met behulp van PETscan kunnen we voor het eerst de incidentie van ziekten en schadelijke raskenmerken bij honden en katten meten. Verschillen tussen rassen en kruisingen duiden altijd op een erfelijke oorzaak.

 

Waarom is PETscan belangrijk?

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem bij rashonden en –katten. Dierenartsen zijn de enigen die de fokkerij kunnen helpen dit op te lossen. Maar dat kan alleen als er goede incidentiecijfers per ras beschikbaar zijn. Voor de ernstigste erfelijke ziekten kan dan goede DNA-diagnostiek worden ontwikkeld. Dierenartsen kunnen daarmee het verschil maken en de fokkerij begeleiden naar duurzame gezondheid.

Het meten van ziekten is alleen mogelijk als dierenartsen die op dezelfde manier vastleggen. Het ECGG heeft daarvoor PETscan ontwikkeld. Alle diagnoses kunnen hiermee in een paar muisklikken worden vastgelegd. Het ECGG en Corilus werken nauw samen, en PETscan is in Viva snel en aantrekkelijk vormgegeven. Als u dit gebruikt levert u een actieve bijdrage aan PETscan. Ook uw eigen praktijk krijgt daar veel informatie voor terug. Zichtbaar op uw scherm is de Ddx van uw patiënt als online geheugensteun. In november komt PETscan 2.0 uit, waarin ook alle diagnostiek die nodig is voor elke diagnose onder uw cursor zichtbaar is. Middels de metingen door PETscan zal in de toekomst ook informatie worden gegeven over de Ddx afhankelijk van ras, geslacht en leeftijd. Het is dus een persoonlijke ondersteuning voor de patiënt op tafel.

 

PETscan feiten op een rij:

  1. U legt uw diagnose op een gestandaardiseerde manier in uw administratie vast. Bij overdracht, zoals tijdens diensten, kan daardoor geen misverstand ontstaan over de eindconclusie. Bijna alle klachten van cliënten gaan over zulke misverstanden.
  2. In PETscan krijgt u onder uw muisknop een beknopt diagnose protocol voor iedere patiënt.
  3. PETscan is de basis voor toekomstig advies aan rasverenigingen/fokkerijorganisaties om gezond fokbeleid te voeren. Als deelnemer aan PETscan krijgt u inzage in deze adviezen. U kunt daarmee deelnemen aan screeningsprogramma’s en de fokkers in uw praktijk op topniveau begeleiden.
  4. Het ExpertiseCentrum brengt gevalideerde DNA diagnostiek naar de praktijk. Hiermee kan een hoog risico op ziekte op jonge leeftijd worden vastgesteld, zodat u uw patiënt optimaal kunt begeleiden om ziekte te voorkomen of vroeg te behandelen.
  5. Het werken met PETscan is zeer gebruiksvriendelijk en kost u circa 5 seconden per patiënt, in totaal slechts enkele minuten per dag.
  6. Dit systeem wordt u nu en in de toekomst zonder kosten aangeboden.

 

Uitgebreide informatie:

  1. Alle informatie voor dierenartsen: www.uu.nl/ecgg/petscan.
  2. Uw praktijk ontvangt een poster en flyers voor eigenaren. Er is ook een Powerpoint voor uw wachtkamer-TV. De website voor eigenaren: www.diergeneeskunde.nl/ecgg

 

Hoe kunt u meedoen met PETscan?

Wanneer u alle informatie heeft gelezen en besluit deel te nemen, kunt u uw praktijk op de website van het ECGG aanmelden (www.uu.nl/ecgg/petscan). U ontvangt dan een samenwerkingsovereenkomst en het promotiemateriaal per post. Nadat we deze van u terug ontvangen activeert Corilus  PETscan voor uw praktijk.

Vragen per mail aan ecgg@uu.nl worden direct beantwoord door prof. Jan Rothuizen (coördinator) of drs. Sylvia Keijser(dierenarts-onderzoeker).

 

 

Bekijk hier het filmpje van Wabbe Bakker over PETscan